Webinar: ‘KIDO light’

Webinar: ‘KIDO light’

Het hanteren van een kwaliteitssysteem voor het informatiebeheer is een verplichting voor overheden vastgelegd in artikel 16 van de Archiefregeling. In 2016 is de handreiking Kwaliteitssysteem Informatiebeheer Decentrale Overheden (KIDO) ontwikkeld door de VNG, het IPO en de UvW.

KIDO biedt handvatten voor de beleidsontwikkeling, inrichting en uitvoering van informatiebeheer(processen). De afgelopen jaren is in de praktijk geconstateerd dat de handreiking als (te) complex wordt ervaren. De gedachte is dat er meer behoefte is aan een praktische, handzame vertaling van de Handreiking KIDO, meer gericht op de werkprocessen binnen de gemeente.

In het webinar zal Wilfried Hoffman (betrokken bij de opstelling van KIDO en trainer) een toelichting geven op ‘KIDO light’ en zijn we op zoek naar gemeenten die willen proberen dit in de praktijk te brengen.  Vooraf aan het webinar zal Wilma Grooteman, fractievoorzitter CDA van de gemeente Bergen (noord-Holland) een column verzorgen.