Wmo Webinar

Webinar initiële aanlevering Wmo gegevens/startberichten in januari

In 2020 gaan inwoners voor voorzieningen uit de Wet maatschappelijke ondersteuning een maximale eigen bijdrage van 19 euro per maand betalen, het zogeheten abonnementstarief.

Voor de uitvoering van het abonnementstarief moeten gemeenten tussen 2 en 15 januari voor alle Wmo-cliënten een startbericht aanleveren bij het CAK. Omdat over de initiële aanlevering veel vragen zijn, organiseren VNG, CAK en het Ketenbureau i-Sociaal Domein dit webinar.

In het webinar geven we ook aandacht aan de manier waarop u als gemeente tot een actueel en betrouwbaar overzicht komt van cliënten met voorzieningen en kostprijzen. Deze gegevens moet u verwerken in uw administratie en vormt de basis voor de initiële aanlevering van startberichten. Daarnaast gaan we in het webinar in op de wijze waarop u als gemeente de door het CAK geleverde bestanden kan gebruiken voor de eigen administratie en de eerste aanlevering en hoe u kan testen met de software.

Heeft u specifieke vragen over de initiële aanlevering van gegevens, dan kun u deze via de mail aan ons doorgeven voor 8 november.

Bent u op 21 november verhinderd? Schrijft u zich dan alsnog in. U kunt het webinar dan achteraf op ieder gewenst tijdstip terugkijken.