Waarstaatjegemeente

Webinar: impact corona op gemeentelijke financiën op Waarstaatjegemeente

Gemeentelijk dataplatform Waarstaatjegemeente is sinds april 2020 uitgebreid met een dashboard over de impact van de coronacrisis op de Nederlandse gemeenten. Naast informatie over de verspreiding van het virus biedt Waarstaatjegemeente hiermee zicht op de gevolgen van de crisis in brede zin: economie, werkgelegenheid, sociaal domein, openbare orde en veiligheid en mobiliteit.

Sinds ons vorige webinar is het dashboard uitgebreid met data over de impact van Covid-19 op de gemeentelijke financiën. In dit webinar staan we stil bij de impact van de Coronacrisis op de gemeentelijke financiën aan de hand van Iv3 data.

Er wordt een toelichting gegeven op financiële dashboards die zijn ontwikkeld en er wordt stil gestaan bij de kansen die Iv3 data biedt om in de toekomst meer actuele en betrouwbare data te verzamelen.

Dit webinar is interessant voor financiële en niet financiële professionals.

Programma

  • Introductie door projectleider Bas Maring: nieuwe ontwikkelingen en samenwerking met (data)partners;
  • Inzoomen op de verschillende thema’s en nieuwe indicatoren op het dashboard, door Alexander Versteeg, thema-eigenaar waarstaatjegemeente;
  • Gebruik van het dashboard in de gemeentelijke praktijk en vooruitblik op toekomstige ontwikkelingen;
  • Uw vragen, opmerkingen, suggesties en feedback voor de komende periode.

Meld u hier aan voor het webinar.