Webinar Gegevensaanlevering Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD)

Webinar Gegevensaanlevering Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD)

VNG Realisatie organiseert op dinsdag 8 februari van 11.00 tot 12.00 uur een webinar om het aanleveren van gegevens voor de nieuwe Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein toe te lichten. Ook is er ruimte voor al uw vragen. Wij nodigen u graag uit om daaraan deel te nemen. Het protocol voor het aanleveren is licht aangepast. U vindt het protocol en alle informatie over het aanleverproces, inclusief belangrijke deadlines en richtlijnen, op de pagina Gemeentelijke monitor sociaal domein.

Gegevens over 2021

Van 31 januari tot en met 4 maart 2022 kunt u als gemeente uw gegevens aanleveren die betrekking hebben op het tweede halfjaar van 2021 (H22021). Ook het desgewenst aanleveren van herziene gegevens over het eerste halfjaar van 2021 (H12021) is in deze periode mogelijk.

U kunt zich aanmelden voor het webinar