WSJG

Webinar 'fysieke’ dashboards Waarstaatjegemeente

Bent u benieuwd naar cijfers over de verkeersveiligheid of de hoeveelheid ‘groen’ in uw gemeente? Of naar de woningvoorraad en het aantal afgegeven bouwvergunningen?

Gemeentelijk dataplatform Waarstaatjegemeente is dit najaar uitgebreid met twee nieuwe en twee vernieuwde dashboards, die alle vier betrekking hebben op het fysieke domein. Nieuw zijn de dashboards Mobiliteit en Duurzame Leefomgeving . De dashboards Energietransitie en Bouwen en Wonen zijn verrijkt met nieuwe data en indicatoren.