Webinar ‘Een nieuwe economie: naar een brede welvaart’

Webinar ‘Een nieuwe economie: naar een brede welvaart’

Brede welvaart is een concept dat de laatste jaren steeds meer aan aandacht wint - en door de coronacrisis extra belangrijk is geworden. Waar binnen de economie eerder de focus op groei van het BBP lag, wordt welvaart nu steeds meer gezien als een breder concept, waarin het welbevinden van mensen centraal staat.

VNG en Platform31 organiseren op dinsdag 14 september het webinar ‘Een nieuwe economie: naar een brede welvaart’. Een webinar over hoe u uw organisatie optimaal kunt voorbereiden op de transitie naar een nieuwe lokale economie, met onder andere Dr. ir. Joks Janssen, praktijkhoogleraar ‘Brede Welvaart in de Regio’ van Tilburg University.

Aan de orde

De economische ‘pauze’ van het afgelopen jaar als gevolg van corona geeft de mogelijkheid om opnieuw aan de tekentafel te gaan zitten. Met name op het gebied van duurzaamheid en digitalisering hebben gemeenten te maken met concrete doelstellingen die behaald moeten worden, denk aan de energietransitie, woonopgave en de overgang naar een circulaire economie. De economie van de toekomst komt er anders uit te zien.

Wat betekent brede welvaart voor het herstel van de lokale en regionale economie? Wat is hier concreet voor nodig? Wat is de rol van de gemeente? Wat betekent dit voor de interne organisatie en voor de samenwerking met partners? Wat is de rol van data hierbij? Verschillende sprekers informeren u en geven inspirerende praktijkvoorbeelden. Ook is er gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan.

U kunt zich aanmelden voor dit webinar.