Ondernemersdienstverlening

Webinar 'Corona geeft ondernemersdienstverlening impuls'

Veel gemeenten hebben recentelijk deelgenomen aan het onderzoek van de VNG: ‘Corona geeft ondernemersdienstverlening een impuls’, uitgevoerd door SCC Consultancy. Dit onderzoek laat zien dat de dienstverlening aan ondernemers door veel gemeenten is geïntensiveerd, uitgebreid en geïnnoveerd. Op 10 december was dit onderwerp van de digitale bijeenkomst VNG-dialoog die u kunt terugkijken.

Graag gaan we in drie webinars met u als gemeente in gesprek over de resultaten van het onderzoek, goede voorbeelden, succesfactoren en lessen voor de toekomst.

De drie webinars vinden plaats op dinsdag 26 januari, dinsdag 2 februari en dinsdag 9 februari.

Webinar 1: Contact met ondernemers

 1. In contact komen en blijven met ondernemers
  Hoe kom je als gemeente zo direct mogelijk in contact met ondernemers? Hoe onderhoud je dat contact? Welke instrumenten kunnen daarvoor worden benut en hoe richt je die effectief in?
 2. Wat is ‘ondernemerschap van het economisch team’?
  Wat zijn belangrijke kenmerken van dit ‘duizendpoten-team’ en hoe kunnen zij ondernemers het beste ondersteunen? En hoe houden ze dat vast?

Webinar 2: Nood- en herstelfondsen

2 februari, 09:00-10:30 uur

 1. De waarde van nood- en herstelfondsen voor ondernemers
  Welke afwegingen kan een gemeente maken en hoe kan die ondersteuning vervolgens worden ingericht? Eenmalig of structureel inzetten?
 2. Hoe kun je lokaal blijven denken en lokaal kopen blijven stimuleren?
  Hoe kunnen gemeenten hun eigen lokale ondernemers ondersteunen met lokaal inkopen? Hoe breng je lokale ondernemers met elkaar in contact? Hoe kan een gemeente deze manier van ondernemen zichtbaar maken?

Webinar 3: Informeel loket

Dinsdag 9 februari, 09:00-10:30 uur

 1. Het informeel loket; hoe zet je dat effectief in en wat levert het op?
  Het informeel loket helpt zowel ondernemers als gemeenten om op voorhand een vergunningsaanvraag op haalbaarheid in te schatten. Hoe kan dit zo effectief en efficiënt mogelijk worden ingericht? Wat levert dit loket op en wat zijn de valkuilen? Hoe kan een gemeente dit loket zo goed mogelijk bemensen?
 2. Beleid ontwikkelen, samen met ondernemers
  Hoe maken gemeenten samen beleid met ondernemers? Hoe blijft de relatie tussen gemeente en ondernemers hierin zo gelijkwaardig mogelijk? En waar lopen gemeenten nog tegenaan bij deze vorm van beleid maken?