Webinar Common Ground en PLOOI: een praktijkverhaal

Webinar Common Ground en PLOOI: een praktijkverhaal

In navolging van een eerder webinar om aan te sluiten op PLOOI (Platform Open Overheids Informatie) vertelt Holger Peters (informatie-adviseur bij gemeente Buren) hoe zijn gemeente handen en voeten geeft aan de informatiekundige visie van de VNG (Common Ground) in combinatie met het technisch implementeren van de Woo (Wet open overheid). Dit is in lijn met het beschikbaar stellen van data uit de bron, waarna iedereen (ook PLOOI) het kan hergebruiken zoals de Wet Hergebruik Overheidsinformatie dit voorschrijft. Jaco de Vroed (Technisch project manager bij KOOP) zal toelichten hoe PLOOI het proces ondersteunt.

U kunt zich aanmelden voor dit webinar.