Webinar: Aanpak gemeente Westerkwartier om dienstverlening aan minima te verbeteren met nieuw webportaal

Webinar: Aanpak gemeente Westerkwartier om dienstverlening aan minima te verbeteren met nieuw webportaal

Om de dienstverlening aan minima te verbeteren, heeft de gemeente Westerkwartier met ondersteuning van het ministerie van Binnenlandse Zaken in het kader van NL DIGIbeter het webportaal ‘Potjeswijzer’ ontwikkeld. Begin 2022 gaat dit platform live. Het portaal biedt een overzicht van hulplijnen voor minima. Daarnaast kunnen minima direct inloggen om producten aan te vragen. Tijdens een webinar op 25 november vertelt gemeente Westerkwartier hoe het project ‘Van arm naar Beter’ heeft geleid tot het portaal ‘Potjeswijzer’ en welke mogelijkheden het platform kent. Het webinar bestaat uit een plenaire sessie en twee verdiepende deelsessies. Het is onder andere interessant voor beleidsmedewerkers, strategische adviseurs, managers bedrijfsvoering en informatiemanagers van zowel gemeenten als maatschappelijke organisaties.

Doel ‘Potjeswijzer’

Armoede is een toenemend probleem. Ruim een half miljoen van de Nederlanders leeft in armoede (zie onderzoek onderzoeksorganisatie TNO). Met het webportaal Potjeswijzer wil de gemeente Westerkwartier de problematiek beter kunnen aanpakken. Het platform is samen met inwoners, armoedepartners, kennisinstellingen en technici vormgegeven. Minima vinden op dit portaal een overzicht van ‘potjes’ c.q. hulplijnen waarvan ze gebruik kunnen maken en die ze ook direct kunnen aanvragen. Voor hulpverleners is het een platform waarmee ze minima beter kunnen bereiken. Daarnaast biedt het platform meer functionaliteiten die in de toekomst kunnen worden gebruikt voor armoedebestrijding maar ook voor andere gemeentelijke domeinen en vraagstukken. 

Plenaire sessie (14.00 – 15.00 uur)

Tijdens het webinar geven Erwin van der Maesen de Sombreff, strategisch adviseur Innovatie en onderzoek van de gemeente Westerkwartier, en Maarten Velthuys, directeur van Stichting Forus een presentatie waarin zij ingaan op de armoedeproblematiek in Westerkwartier, de mogelijke oplossingsrichtingen en het proces dat heeft geleid tot ontwikkeling van het webportaal ‘Potjeswijzer’. Ze gaan daarbij in op mens en techniek en het belang van de relatie tussen die twee. We sluiten het plenaire deel af met een ‘sneak preview’ van het nieuwe portaal en de mogelijkheden die dit verder biedt voor uw gemeentelijke organisatie.

Deelsessies (15.00 – 16.00 uur)

In het tweede uur van het webinar staan de volgende twee verdiepende deelsessies op het programma. 

  1. Implementatie: Hoe voer je succesvol een laagdrempelige digitale vindplaats in?
  2. Innovatie: Hoe pas je de aanpak begeleidingsethiek toe bij het gebruik van Artificial Intelligence (AI)?

Meer informatie over de deelsessies volgt binnenkort.

Aanmelden?

U kunt zich aanmelden voor dit webinar door een mail te sturen naar davy.gerris@vng.nl
Zodra de inhoud van de deelsessies verder is uitgewerkt, krijgt u een mail om uw interesse daarvoor aan te geven. 

Organisatie

VNG, Gemeente Westerkwartier, Forus.

Datum:

Donderdagmiddag 25 november 2021

Locatie en tijd

Online via MS Teams, 14.00-16.00 uur

Aanmelden

Davy Gerris