Voor ICT-leveranciers: presentatie conceptversie ketenarchitectuur VeranderOpgave Inburgering (VOI)

Voor ICT-leveranciers: presentatie conceptversie ketenarchitectuur VeranderOpgave Inburgering (VOI)

Vanaf 1 januari 2022 treedt de nieuwe Wet Inburgering in werking. De gegevensuitwisseling die nodig is, gebeurt op dit moment via portalen. Geen ideale situatie en daarom willen we zo spoedig mogelijk een volgende stap zetten naar een volledig geautomatiseerde gegevensuitwisseling.

De kaders voor de geautomatiseerde gegevensuitwisseling zijn inmiddels in concept uitgewerkt en worden gepubliceerd in een volgende versie van de ketenarchitectuur VeranderOpgave Inburgering (VOI). Voordat die versie definitief wordt vastgesteld, willen we in deze webinar toetsen wat de mening van ICT leveranciers is.

De architectuur van de VeranderOpgave Inburgering (VOI) die wij tijdens het webinar presenteren laat zien hoe voor Plateau 2 de kaders voor Machine to Machine (M2M)-berichtuitwisseling eruit gaan zien.

Zoals bekend richt dit Plateau zich op het automatiseren van de Gegevensuitwisselingen. Maar weet u ook welke kaders en standaarden hiervoor nodig zijn? Verder komt aan bod hoe belangrijke architecturale uitgangspunten zoals Common Ground, overheidsstandaarden (Open Standaarden Open Standaarden - Digitale Overheid) verwerkt zijn.

Bij vragen, stuur een e-mail naar: john.vandijk@vng.nl of jos.vankester@vng.nl