Verfijnen Service Blueprint basisproces Individuele Inkomenstoeslag

Verfijnen Service Blueprint basisproces Individuele Inkomenstoeslag

Kunt u zich inleven in de situatie van iemand die een Individuele Inkomenstoeslag bij de gemeente komt aanvragen? Weet u wat de klant nodig heeft? Met andere woorden weet u waarmee de dienstverlening binnen het inkomensdomein kan worden verbeterd? Wilt u dit samen met collega's van andere gemeenten uitwerken en van elkaar leren? Dan zijn wij opzoek naar u! Meldt u snel aan.

Service Blueprint bekijken door de ogen van persona's

Een eerste versie van de Service Blueprint is door een groep (GBI-)gemeenten al gemaakt. Nu is het belangrijk deze Service Blueprint door andere (GBI-)gemeenten te laten bekijken door de ogen van drie persona's. Door te kijken vanuit deze persona's wordt de Service Blueprint verder verbeterd en sluiten de processen nog beter aan op de wensen van de inwoner. Door dit met zoveel mogelijk gemeenten te doen, wordt de reikwijdte van de Service Blueprint groter en voor alle gemeenten toepasbaar.

De Service Blueprints worden bekeken vanuit de volgende persona's:

  1. Volledig nieuwe aanvraag van niet uitkeringsgerechtigen (NUG-er) (er is niets bekend over de klant)
  2. Aanvraag door niet zelfredzaam persoon
  3. Aanvraag voor een bekende klant die al langdurig een uitkering ontvangt (er is veel bekend van de klant).

De methode van Service Blueprints helpt om de dienstverlening in het inkomensdomein te verbeteren. De uitkomst Service Bleuprints is input om een standaard te ontwikkelen, zodat gemeenten niet het wiel opnieuw hoeven uit te vinden voor het proces rondom Individuele Inkomenstoeslag. Bij het ontwikkelen van een standaard hoort ook een programma van eisen voor leveranciers. Leveranciers krijgen dan een eenduidige beschrijving en kunnen dit vinden op Gemma online.

Voor wie is dit interessant?

Deze bijeenkomst is interessant voor mensen die werken in de uitvoering van het inkomensdomein. En weten waar ze het over hebben. U kent de valkuilen en de wensen die de inwoner heeft in dit proces. Het is belangrijk om tijdens de sessies ervaring uit de eigen praktijk in te brengen.

Praktische informatie

Datum: 31 januari 2022
Tijd: 13.00 -16.00 uur
Vorm: via Teams, link ontvangt u na inschrijving
Aanmelden: via het aanmeldformulier

Vragen of meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Kijk ook een op de webpagina of stuur een mail naar gbi@vng.nl.