Haal Centraal

Tweede API-lab Haal Centraal BRP bevragen voor ontwikkelaars

Op 19 september organiseert VNG Realisatie in samenwerking met gemeenten en ICT-leveranciers opnieuw een API-lab voor Haal Centraal. Centraal staat de API voor het opzoeken en raadplegen van persoonsgegevens. Het doel is om de release-candidate van deze API productierijp te maken. Voor deze bijeenkomst nodigen we graag ontwikkelaars uit. Het API-lab vindt plaats in Soesterberg. 

Wat gaan we doen?

De input die bijna 40 ontwikkelaars op 4 juli hebben gegeven tijdens het eerste API-lab is inmiddels verwerkt in de release-candidate van de API voor actuele persoonsgegevens. We horen graag van jullie of we dit goed gedaan hebben en welke aanpassingen nog nodig zijn voor de definitieve versie. Daarnaast bieden we nieuwe functionaliteit voor het opvragen van historische gegevens aan.

We horen graag wat er nog nodig is om voor de historische bevragingen tot een release-candidate te komen. Net als in juli willen we graag samen met jullie onderzoeken hoe we de bruikbaarheid van de API beter kunnen maken, maar ook andere feedback is meer dan welkom. De insteek is praktisch. Leveranciers koppelen hun systemen aan de provider die wij tijdens de API Lab beschikbaar stellen en houden gedurende de maanden daarna voor degenen die het API Lab hebben bijgewoond! Bouwers, ontwerper en tester van de API lopen rond om vragen te beantwoorden en met jullie mee te kijken.

Neem een laptop met ontwikkelomgeving mee. Wij bieden online een provider aan. Alle benodigde informatie voor de ontwikkelaars is te vinden op Github.

Programma API-lab Haal-Centraal BRP bevragen 19 september

  • 09:00 Inloop
  • 09:30 Toelichting API
  • 10:30 Start connecting 
  • 12:30 Lunch
  • 13:30 Koppelen systemen leveranciers 
  • 16:30 Afsluiting
  • 17:00 Borrel

Haal Centraal

Haal Centraal is een initiatief van de G5 gemeenten samen met VNG Realisatie, het Kadaster, de Kamer van Koophandel en de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG). Haal Centraal zorgt ervoor dat gemeenten efficiënter en effectiever gebruik kunnen maken van basisgegevens in hun primaire processen, zoals subsidieverstrekking, verhuizing, bezwaar, vergunningen.

Gemeenten gebruiken voor alle primaire processen basisgegevens uit de basisregistraties, waaronder personen, adressen en gebouwen, handelsregister en het kadaster. Hiervoor hebben zij vaak een gegevensmagazijn ingericht en slaan zij gegevens op in hun processystemen. Gemeenten willen af van deze kopieën en de gegevens rechtstreeks afnemen bij de landelijke registraties. Haal Centraal maakt dit mogelijk. De Kamer van Koophandel, de RvIG en het Kadaster gaan de gegevens straks aanbieden met Haal Centraal APIs. Deze APIs bieden wat gemeenten nodig hebben en gemakkelijk zijn in het gebruik. Haal Centraal past in de visie van de Common Ground.