Symposium ‘Meerstemmige Steden, publieke waarden voor een inclusieve omgevingsvisie’

Symposium ‘Meerstemmige Steden, publieke waarden voor een inclusieve omgevingsvisie’ - geannuleerd

Helaas komt het symposium Meerstemmige Steden op 26 maart in Het Nieuwe Instituut te vervallen. Ten gevolge van de recente ontwikkelingen van COVID-19 en de maatregelen vanuit de overheid zal Het Nieuwe Instituut tot 31 maart gesloten zijn voor publiek en ook geen events organiseren.

De inhoud van het programma Meerstemmige steden zal later in de programmering Values for Survivalrondom de Architectuurbiennale van Venetië terugkeren en gedeeltelijk beschikbaar worden gesteld in het online dossier: https://biennale2020.hetnieuweinstituut.nl.

In 2024 moeten gemeenten op basis van de Omgevingswet een nieuwe omgevingsvisie voor hun grondgebied hebben ontwikkeld. Die omgevingsvisie is een integrale langetermijnvisie, waarin steden ook rekening moeten houden met actuele vraagstukken. Op donderdag 26 maart gaan gemeenten, wetenschappers en kunstenaars in gesprek over de waarden achter die visie en daarmee over de samenleving van de toekomst. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door Het Nieuwe Instituut, de gemeente Amsterdam, de Vereniging Deltametropool en de VNG.

Reflectie

Het symposium staat in het teken van reflectie op de toekomst van de stad, vanuit actueel en historisch perspectief. De ecologische en klimaatcrisis maken het noodzakelijk om op een fundamenteel andere manier over de waarden achter stadsontwikkeling te denken. Verwacht inspirerende en richtinggevende lezingen, hands-on workshops en ‘good practices’.

Biënnale 2020

Ontwikkelingen als de energietransitie, kunstmatige intelligentie en circulaire economie brengen dus nieuwe uitdagingen voor steden met zich mee. Wat willen we als stad, en voor wie willen we dat? Hiermee raken we het thema van de Biënnale Venetië 2020: ‘How will we live together?’. Dit jaar mogen de gemeente Amsterdam en het Nieuwe Instituut invulling geven aan de programmering rondom het Nederlandse paviljoen. In dit paviljoen worden twee nieuwe waarden van de toekomst geïntroduceerd, waarden die we op dit symposium willen presenteren en toetsen aan actuele stedelijke vraagstukken.

Omgevingswet

Als uitgangspunt dienen hierbij de Omgevingswet en omgevingsvisies die gemeenten moeten ontwikkelen. Een complexe uitdaging, onderhevig aan interpretatie en met veel keuzemogelijkheden en dilemma’s. Bewust en onbewust liggen hier waarden aan ten grondslag. Hierover gaan we op 26 maart met elkaar in gesprek.

Sprekers

  • Afaina de Jong, Architect en Onderzoeker en Debra Solomon, Kunstenaar en Onderzoeker. Samen geven zij invulling aan het Nederlandse paviljoen in Venetië
  • Caroline Nevejan, Chief Science Officer van de gemeente Amsterdam en verantwoordelijk voor het publieke onderzoeksprogramma rond de Nederlandse bijdrage in Venetië
  • Dirk van den Heuvel, Universitair Hoofddocent bij de leerstoel Woningbouw van de afdeling Architectuur TU Delft en Hoofd van het Jaap Bakema Study Centre bij Het Nieuwe Instituut
  • Emiel Reiding, Directeur Nationale Omgevingsvisie (NOVI)
  • Nico Swellengrebel, Gemeentesecretaris gemeente Schagen en Mariana Oud, Hoofd Afdeling Organisatieontwikkeling gemeente Schagen
  • Paul Gerretsen, Agent bij de Vereniging Deltametropool en betrokken bij tal van grote ruimtelijke opgaven in Nederland, waaronder Atelier Making Projects van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
  • Annelys de Vet, Hoofd Design Sandberg Instituut
  • Martien Kuitenbrouwer, Mede-oprichter van het Public Mediation Programme van de Universiteit van Amsterdam