Schulden (be)spreekuur: Wvbvv techniekkeuze rekentool (Webportaal of applicatie-to-applicatie)

Schulden (be)spreekuur: Wvbvv techniekkeuze rekentool (Webportaal of applicatie-to-applicatie)

Tijdens dit (be)spreekuur gaan wij in op de Wvbvv techniekkeuze rekentool (Webportaal of applicatie-to-applicatie). Dit doen we aan de hand van een uitgewerkte casus.