Schulden (be)spreekuur: Overgangstermijn Wvbvv 

Schulden (be)spreekuur: Overgangstermijn Wvbvv 

Tijdens dit (be)spreekuur gaan wij in op de overgangstermijn van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (WvBVV). Dit doen we aan de hand van een uitgewerkte casus.