Schulden (be)spreekuur

Schulden (be)spreekuur: Aanvragen overgangstermijn beslagvrije voet (Wvbvv)

In het kader van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (Wvbvv) is het voor lokale belastingen en de waterschappen mogelijk om gebruik te maken van een overgangstermijn. 

De VNG heeft, samen met gemeenten, in een zeer vroeg stadium al aangegeven, dat een release in Q4 voor de lokale belastingen niet wenselijk is, omdat deze samenvalt met essentiële systeem updates. Tijdens dit (be)spreekuur geven we informatie over zin en misschien wel onzin van het aanvragen van de overgangstermijn. We gaan in op het aanvraagproces en de consequenties hiervan.