Inburgering

Reviewsessie inburgering

We nodigen u uit voor de sessies in het kader van het service blueprint-traject in het inburgeringsdomein. De service blueprint-methodiek is een gestructureerde manier om de klantreis vanuit de statushouder in kaart te brengen. Het doel is om inzichtelijk te maken wat voor de statushouder de ideale reis is in de dienstverlening zodat hij of zij zo goed mogelijk geholpen kan worden. Samen met gemeenten en ketenpartners gaan we graag met u hierover in gesprek!

Voor de reviewsessies nodigen we mensen uit die iets meer afstand hebben tot de werkzoekenden, zoals; juristen, beleidsmedewerkers, informatie-architecten en teamleiders. In deze sessies zullen we de klantreizen gaan reviewen met hulp van u.
 

Wat is de service blueprint-methodiek nu precies? In dit filmpje wordt het duidelijk uitgelegd.

Hieronder staat het schema waarin u kunt zien welke onderwerpen op welke datum besproken worden. Wij nodigen u dan ook uit om bij de sessies aanwezig te zijn waar u het meeste kunt bijdragen.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u ons bereiken op onno.mahler@vng.nl.

Overzicht van klantreis-sessies in het inburgeringsdomein

Overzicht van klantreis-sessies in het Inburgeringsdomein
Datum Klantreis/review
7 september 1. Aaron neemt op vrijwillige basis deel aan het programma Voorbereiding op Inburgering en wordt hierin begeleid.
2. Halima gaat verhuizen van het azc naar een toegewezen woning in Rotterdam 20 km verderop en wordt warm overgedragen aan Ada.
9 september 3. Ada onderzoekt Aaron en legt resultaten vast in een profiel. Zij constateert bij Aaron een hoge schuld bij familie.
4. Aaron legt een leerbaarheidstoets af bij Ada.
14 september Reviewsessie: Klantreis 1 t/m 4.
16 september 5. Karim leest en begrijpt inhoud van PIP en voorziet dit van commentaar.
6. Marjolein ziet dat Karim achterloopt in de voortgang van zijn PIP en onderneemt actie.
21 september 7. Marjolein voert een voortgangsgesprek met Hasam, constateert te weinig inspanning, onderzoekt oorzaken en onderneemt actie.
8. Aaron kan het B1 taalniveau niet aan en wil naar een taalniveau lager.
23 september 9. Halima krijgt van Selin, gevraagd door Ada om Halima financieel te ontzorgen, maatschappelijke ondersteuning om een sociaal netwerk op te bouwen, om grip te krijgen op haar huishoudboekje en om haar lichamelijke en psychische klachten aan te pakken.
10. Halima ontwikkelt vaardigheden om zelfstandig een thuisadministratie te voeren.
28 september Reviewsessie: Klantreis 5 t/m 8.
30 september 11. Halima doet mee aan participatie activiteiten en gaat naar het Mama café van Humanitas.
12. Marjolein wil dat Hasam de module Arbeidsmarkt & Participatie gaat volgen en hem naar werk begeleiden.