Regiobijeenkomst Wmo en PGB

Regiobijeenkomst Wmo, PGB 2.0 en Standaard administratieprotocollen - Zwolle

In het sociale domein spelen verschillende onderwerpen die grote impact hebben op gemeenten, zowel op beleidskeuzes als op de inrichting van uw organisatie. Om gemeenten goed voor te bereiden organiseren we in juni en juli vijf regiobijeenkomsten. Tijdens deze regiobijeenkomsten informeren we u over:

 • de invoering van het abonnementstarief Wmo per 1 januari 2020;
 • de ontwikkeling van een nieuw PGB-systeem voor budgethouders, gemeenten en zorgaanbieders;
 • de nieuwe standaard administratieprotocollen die meer duidelijkheid bieden over de administratieve afhandeling van zorg in natura bij de uitvoering van de Wmo en Jeugdwet.

De regiobijeenkomsten zijn bedoeld voor:

 • Beleidsmedewerkers abonnementstarief/beleidsmedewerkers Sociaal Domein
 • Inkopers/contractmanagers
 • Informatiemanagers/applicatiebeheerders
 • Medewerkers berichtenverkeer
 • Medewerkers administratieve backoffice

Opzet bijeenkomsten

De regiobijeenkomst start om 09.00u en duurt tot 13.30u. Na een plenaire opening zijn er drie workshop-rondes van 60 minuten. U vinden in totaal vier workshops plaats. U kiest zelf welke workshop(s) u wilt bijwonen.

 • Workshop 1: Abonnementstarief Wmo 2020: Beleid, verordeningen, inkoop en burgercommunicatie
 • Workshop 2: Abonnementstarief Wmo 2020: Gegevensuitwisseling en Implementatie 
 • Workshop 3: Ontwikkeling en implementatie van een nieuw PGB-systeem (PGB 2.0)
 • Workshop 4: Toelichting op de nieuwe Standaard administratieprotocollen

De bijeenkomsten worden georganiseerd door VWS, VNG, CAK en het Ketenbureau i-Sociaal Domein.