Regiobijeenkomst GT Software Broker

Regiobijeenkomst GT Software Broker - Locatie: Sneek

In mei wordt de strategie voor GT Software Broker gepubliceerd. De contouren van de aanbesteding beginnen zich daarmee af te tekenen. Potentiële deelnemers kunnen tijdens de regiobijeenkomsten het verhaal over GT Software Broker interactief met het team van GT doornemen en er vragen over stellen. De input ervan wordt zoals gewoonlijk verwerkt in de Algemene Functionele Beschrijvingen (AFB s) om zo te komen tot een gedragen aanbestedingsbestek.