Webinar

Regiobijeenkomst Dennis & Eva: Noord-Limburg – Midden-Limburg – Zuid-Limburg

In deze regiobijeenkomst hoort u meer over Dennis en Eva, en hoe uw gemeente of arbeidsmarktregio deze instrumenten kunt inzetten. 

In de pilotfase zijn al 25 gemeenten op Eva en 11 arbeidsmarktregio's op Dennis aangesloten. De deelnemers aan de pilots zijn positief over wat er gezamenlijk is neergezet. Ze ervaren voordelen die voor alle gemeenten en arbeidsmarktregio’s interessant kunnen zijn. Zo zorgt inzet van de instrumentengidsen dat de pilotgemeenten en -arbeidsmarktregio's bewuster bezig zijn met het op orde brengen van hun instrumentarium. En helpen de gidsen klantmanagers om te komen tot passende inzet van instrumenten.  

Gemeenten en arbeidsmarktregio’s krijgen met Dennis en Eva steeds meer grip op de kwaliteit en effectiviteit van de dienstverlening. Hiermee ontstaat een mooie beweging in het werkdomein: een kwaliteits- en efficiëntieslag die pas net is begonnen. Uw gemeente of arbeidsmarktregio is van harte uitgenodigd hierbij aan te sluiten. 

Voor wie? 

Deze bijeenkomst is bedoeld voor beleidsadviseurs die betrokken zijn bij de strategie en voor adviseurs die de praktijk goed kennen. Wij adviseren om met minimaal twee personen (beleid en uitvoering) per organisatie aan te sluiten. 

Plenair    
13:30 - 13:50 uur Opening, welkom, voorstelronde, inzichten fase 1 pilotfase  
13.50 - 14.10 uur Toelichting standaarden en samenwerking met  TNO, Sam en Divosa, werklandschap en instrumentenformat 2.0  
In groepen uiteen Eva Dennis
14:10 - 14:30 uur Demo presentatie   Demo presentatie  
14.30 - 14.50 uur Ervaringen gemeente   Ervaringen arbeidsmarktregio
14.50 - 15.00 uur Pauze Pauze
15.00 - 15.30 uur

Vragen?

Interview met gemeente

Vragen?

Interview met arbeidsmarktregio

15:30 - 16:00 uur  Implementatie Implementatie
Plenair    
16:00 - 16:20 uur Vragen?
Vervolgstappen
 
16.20 - 16.30 uur Afsluiting