Webinar

Regiobijeenkomst Dennis & Eva: Haaglanden, Holland Rijnland en Midden-Holland

In deze regiobijeenkomst hoort u meer over Dennis en Eva, en hoe uw gemeente of arbeidsmarktregio deze instrumenten kunt inzetten. 

In de pilotfase zijn al 25 gemeenten op Eva en 11 arbeidsmarktregio's op Dennis aangesloten. De deelnemers aan de pilots zijn positief over wat er gezamenlijk is neergezet. Ze ervaren voordelen die voor alle gemeenten en arbeidsmarktregio’s interessant kunnen zijn. Zo zorgt inzet van de instrumentengidsen dat de pilotgemeenten en -arbeidsmarktregio's bewuster bezig zijn met het op orde brengen van hun instrumentarium. En helpen de gidsen klantmanagers om te komen tot passende inzet van instrumenten.  

Gemeenten en arbeidsmarktregio’s krijgen met Dennis en Eva steeds meer grip op de kwaliteit en effectiviteit van de dienstverlening. Hiermee ontstaat een mooie beweging in het werkdomein: een kwaliteits- en efficiëntieslag die pas net is begonnen. Uw gemeente of arbeidsmarktregio is van harte uitgenodigd hierbij aan te sluiten. 

Voor wie? 

Deze bijeenkomst is bedoeld voor beleidsadviseurs die betrokken zijn bij de strategie en voor adviseurs die de praktijk goed kennen. Wij adviseren om met minimaal twee personen (beleid en uitvoering) per organisatie aan te sluiten. 

Programma online bijeenkomst

Plenair      
09:00 - 09:15   Welkom, voorstelronde  
09.15 - 09.35  

Werklandschap en instrumentenformat

09.35 - 09.40   Inzichten fase 1 -  TNO/Sam/Divosa/UWV
       
In groepen uiteen   Eva Dennis
09:40 - 10:00   Demo presentatie   Demo presentatie  
10.00 - 10.15   Pauze Pauze
10.15 - 10.45   Ervaringen gemeente   Ervaringen arbeidsmarktregio
       
Plenair      
10:45 - 11:00   Toelichting implementatie, (be)spreekuur, forum en vervolg

 

Alle regiobijeenkomsten Dennis en Eva 

Werkt u in een andere regio? Dan kunt u zich aanmelden voor de bijeenkomst die voor uw regio plaatsvindt.  

Zuid-Holland Centraal, Drechtsteden, Rijnmond, Rivierenland en Gorinchem 
Dinsdag 7 december 2021 – 13.30 - 15.30 uur – online bijeenkomst

Noord-Holland-Noord, Groot-Amsterdam, Zaanstreek Waterland en Zuid-Kennemerland & IJmond 
Woensdag 26 januari 2022 – 9.00 - 11.00 uur – online bijeenkomst

Midden-Utrecht – Amersfoort – Gooi- en Vechtstreek
Dinsdag 8 februari 2022 – 13.30 - 15.30 uur:

West-Brabant, Midden-Brabant, Zeeland
Woensdag 23 februari 2022 – 09.00 - 11.00 uur – online bijeenkomst  

Stedendriehoek Noord-West Veluwe, Twente en Foodvalley  
Woensdag 9 maart 2022 – 9.00 - 11.00 uur – online bijeenkomst

Zwolle en Friesland  
Dinsdag 22 maart 2022 – 13.30 - 15.30 uur – online bijeenkomst

Groningen, Drenthe en Flevoland  
Woensdag 6 april 2022 – 9.00 - 11.00 uur – online bijeenkomst

Helmond de Peel, Zuidoost-Brabant en Noordoost-Brabant   
Dinsdag 26 april 2022 – 13.30 - 15.30 uur – online bijeenkomst

Noord-Limburg, Midden-Limburg en Zuid-Limburg 
Woensdag 11 mei 2022 – 09.00 - 11.00 uur – online bijeenkomst

Meld u hier aan voor de regiobijeenkomsten Dennis en Eva.

Meer informatie 


Kijk hier voor meer informatie over Dennis en Eva