Overheid 360° wordt op 12, 13 en 14 oktober 2021 online georganiseerd

Overheid 360° wordt op 12, 13 en 14 oktober 2021 online georganiseerd

Overheden moeten antwoord geven op steeds complexere, vaak domein overstijgende, vraagstukken: het alarmerende woningtekort, de klimaattransitie, oplopende wachttijden in de jeugdzorg en oplopende kosten van het sociaal domein.

Met de toeslagenaffaire staat de vertrouwensrelatie tussen burgers en overheid onder druk. Bovendien is de overheid als drager van persoonsgegevens kwetsbaar voor privacy schending en beveiligingslekken. En niet te vergeten de financiële uitdaging, die door de coronacrisis nog groter is geworden.

Tijdens het congres is er aandacht voor diverse specifieke maatschappelijke vraagstukken en voor thema’s rondom datagedreven werken en digitale transformatie:

  • Dinsdag 12 oktober – Datagedreven werken
  • Woensdag 13 oktober – Digitale transformatie
  • Donderdag 14 oktober – Maatschappelijke vraagstukken

Meer informatie over het programma kunt u vinden op overheid360.nl