Online bijeenkomst Omnichannel Aanpak

Online bijeenkomst Omnichannel Aanpak

Het project omnichannel dienstverlening wordt uitgevoerd door VNG Realisatie met ondersteuning van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Omnichannel is een kanaalstrategie waarbij ingezet wordt op inclusieve en naadloze klant-interactie. Het doel is de kwaliteit van de dienstverlening te versterken voor uw gemeente en 355 gemeenten in Nederland.

De input vanuit gemeenten, gebruikersorganisaties, de wetenschap en inzichten van private partijen draagt bij aan de handreiking die VNG Realisatie samen met de werkgroep schrijft. In deze handreiking staan bouwstenen die gemeenten kunnen inzetten om de interactie met burgers/ondernemers te verbeteren door een omnichannel strategie. Zowel voor gemeenten als gebruikersorganisaties is deze webinar toegankelijk. Er is natuurlijk gelegenheid om vragen te stellen.

Programma 24 september 

Communicatievorm: online via Teams  

Dagvoorzitter: Otto Thors - strategische adviseur dienstverlening. 

09:15 uur         Inloop  

09:25 uur         Introductie  

09:30 uur         Presentatie goed voorbeeld, Mijn Amsterdam (Martijn Smits en Kim Westerweel) 

09:50 uur         Interactie met Mijn Amsterdam onder begeleiding van dagvoorzitter 

10:10 uur         Koffiepauze  

10:15 uur         Presentatie concept Omnichannel en bouwstenen (Zakia Boucetta, Willem Pieterson, José Dominguez) 

10:35 uur         Interactie onder begeleiding van dagvoorzitter  

10:55 uur         Afsluiting programma