Fieldlab

Netwerkgesprekken met marktpartijen tijdens Fieldlab

De realisatie van de visie Common Ground is een operatie die voor meerdere jaren focus en commitment vereist van gemeenten, ketenpartners en marktpartijen.

Door middel van het Groeipact Common Ground hebben partijen zich aangesloten bij het realiseren van de visie Common Ground. Het Groeipact Common Ground is een samenwerking waarin gemeenten, ketenpartners en leveranciers de intentie hebben gezamenlijk een ontwikkeling en realisatie/migratie van de gemeentelijke informatiehuishouding volgens de basisgedachte en afspraken van Common Ground te verkennen.

Op woensdagmiddag 25 september organiseren wij voor de deelnemers aan het groeipact, gemeentelijke CIO’s en informatiemanagers een strategische rondetafel gesprek. Het doel van dit gesprek is kennismaking tussen markt en overheid en een eerste verkenning van de benodigde transitie-strategie Common Ground.

Doelgroep van deze bijeenkomst CIO’s en informatiemanager van gemeente.

Uitgebreide informatie kunt u vinden op commonground.nl.