Samen Organiseren

Netwerkbijeenkomst samen organiseren in de regio - Eindhoven

Deze bijeenkomst is georganiseerd samen met gemeenten in de regio. De insteek is een netwerkbijeenkomst voor en door gemeenten om kennis en informatie te delen. Gemeenten vertellen over actuele ontwikkelingen in een parallelsessie of op het Marktplein.

Programma

 • 12.00 – 12.30 uur: Start op het Marktplein 
 • 12.30 - 13.30 uur: Lunch op het Marktplein 
 • 13.30 – 14.00 uur: Plenaire opening door Willie van Eijs en Chris Jacobs van de gemeente Helmond 
 • 14.00 – 15.00 uur: Parallelsessies 1e ronde
 • 15.00 – 15.30 uur: Pauze en gelegenheid voor het bezoeken van het Marktplein
 • 15.30 – 16.30 uur: Parallelsessies 2e ronde

Het Marktplein

Op het Marktplein vindt u onderwerpen die voor uw gemeente interessant kunnen zijn. Gemeenten met vooruitstrevende projecten, processen of ideeën willen graag met u hun kennisdelen. Dit is ook de plaats om elkaar tegen te komen en met elkaar te netwerken. Heeft u zelf ook een interessant product, proces of initiatief dat u wil delen? Laat het dan weten aan de accountmanager van VNG Realisatie. Dan zorgen we er voor dat er voor u ook een plek is op het Marktplein. Een aantal onderwerpen op het Marktplein zijn:

 • GGI: zowel GGI-Netwerk, GGI-Veilig als IPv6 zijn hier vertegenwoordigd. Maak uw eigen netwerkplaat of verhoog uw digitale weerbaarheid. 
 • SelfServiceportal van Parkstad-IT: Eindgebruikers krijgen de regie: Onder het motto “Eindgebruikers krijgen de regie” is een SelfService portal ontwikkeld die hen de mogelijkheid biedt veel voorkomende ICT-verzoeken c.q. -wijzigingen zelf door te voeren.
 • E-dienstverlening: met het OpenWebconcept aansluiten op de common ground: In OpenWebconcept werken inmiddels 7 gemeenten samen aan de ontwikkeling van de digitale dienstverlening. Door samen toepassingen en losse dataservices te (laten) bouwen realiseert men snelle doorontwikkeling, flexibiliteit en continuïteit.
 • Bergeijk investeert in medewerkers en een wendbare organisatie: Bergeijk geeft invulling aan de kernwaarden Relatie, Ambitie en Wendbaarheid met een samengesteld ontwikkelprogramma. Het programma bestaat uit praktijkgerichte trainingen, verbeterprojecten, reflectie & feedback, inspiratie werkplaatsen en leiderschapsontwikkeling. Graag lichten ze hun aanpak toe om medewerkers en organisatie gereed te maken voor de toekomst.

Sessies

Plenaire sessie

Helmond introduceert een nieuwe aanpak waarbij inwoners zelf aan zet zijn. De gebiedsteams van de gemeente Helmond hanteren in het sociaal domein sinds enige tijd een nieuwe werkwijze: het ondersteuningsplan. Een innovatieve werkwijze waarbij de inwoner zelf aan zet is. Deze aanpak geeft concreet invulling aan de uitgangspunten van de transitie: uitgaan van eigen kracht, ruimte voor het eigen verhaal en resultaatgerichte sturing. De inwoner houdt écht de regie en heeft online een eigen plan waar anderen desgewenst op mee kunnen kijken.

Tijdens de bijeenkomst worden de volgende 6 sessies georganiseerd. U kunt aan 2 sessies deelnemen. 

Parallelsessies 1e ronde

 • Meerjarige transitiestrategie Common Ground: Tijdens deze sessie presenteert Raymond Alexander de contouren van de meerjarige transitiestrategie Common Ground.
 • Pop-Up Store Verbinden Schuldendomein: In een Pop-Up Store wordt u uitgedaagd om te kiezen voor producten ter bevordering van de aanpak van schulden in uw gemeente. Maar let op: uw bestedingsbudget is beperkt! Wees dus kritisch, denk goed na en vertel daarna aan de anderen waarop u uw keuzes heeft gebaseerd. Na deze workshop heeft u zicht op het landschap en ontvangt u toegang tot verdere informatie over wetgeving, testimonials van andere gemeenten en meer.
 • Verbeter uw webformulieren met behulp van de succesratio: Steeds meer gemeenten meten de succesratio van hun webformulieren en verbeteren daarmee de gebruiksvriendelijkheid van deze formulieren. Tijdens deze bijeenkomst delen o.a. de gemeenten met de hoogste succesratioscores hun succesfactoren voor succesvolle digitale dienstverlening.

Parallelsessies 2e ronde

 • Toekomstbestendige OpenSource online-dienstverlening: Samenwerken aan OpenSource online dienstverlening met oog voor kwaliteit en toegankelijkheid. Het initiatief “Drupal voor Gemeenten” is hier een voorbeeld van. De Gemeente Vught neemt u mee in hun verhaal en ervaringen. Over welke drempels moet u heen stappen? Welke meerwaarde en energie levert het op? En hoe ontwikkelt u dit vanuit de Common Ground gedachte? Een verhaal door de gemeente, voor de gemeenten!
 • Op weg naar een omnichannel organisatie: Tilburg wil excellente dienstverlening bieden en dicht bij de inwoners en bedrijven staan. Omnichannel dienstverlening is een innovatieve ontwikkeling die uitgaat van een integraal klantbeeld, regie bij de klant, vrije kanaalkeuze, transparantie, eenvoud, het streven naar een overheid, een persoonlijke en waar mogelijk proactieve benadering, efficiency, en 'no wrong door'. Graag neemt Tilburg u mee in de stappen die zij al gezet hebben en nog gaan zetten om dit mogelijk te maken. Tilburg is klaar voor de next step naar een Omnichannel organisatie en inclusieve overheid waarbij de belangen van inwoners en bedrijven voorop komen te staan. U ook?
 • De Ethische Data Assistent (DEDA): Met het DEDA-model kunnen data-analisten, projectmanagers en beleidsmakers aan de hand van een aantal vragen het gesprek voeren over ethiek en data. Met DEDA herkent u de ethische knelpunten in dataprojecten, documenteert u het overwegingsproces en DEDA dient als middel voor de verantwoording bij de stakeholders.

Aanmelden

Meld u aan voor deze regiobijeenkomst.