Meetup XL Datalabs van het Kennisnetwerk Data en Smart Society

Meetup XL Datalabs van het Kennisnetwerk Data en Smart Society

Afgelopen maanden is bij gemeentelijke datalabs opgehaald welke projecten er zijn op de verschillende maatschappelijke vraagstukken. Op basis van de meest voorkomende onderwerpen presenteren datalabs hun projecten op deze meetup. Het programma wordt aangevuld met gerelateerde VNG-projecten.

De deelsessies focussen zich op vragen als: Waar komt de vraag van een datalab-project vandaan? Wat wordt er beoogd mee te bereiken? In hoeverre wordt de toepassing geborgd binnen de organisatie? Zijn er mogelijkheden voor opschaling?

De Meetup XL bestaat uit plenaire presentaties en (interactieve) deelsessies.

Plenair

  • Hoe krijg je de mens terug in de machine? Mr. Dr. Bart Wernaart, Professor Moral Design Strategy.
  • Ontwikkeling ondermijning in Nederland, Prof. Dr. Emile Kolthoff, lector Ondermijning.
  • Online supermarkt PicNic: Hoe zet het snelstgroeiende bedrijf van Nederland (2019) data en hun virtuele driving coach in, binnen haar bedrijfsmodel? Eduard Posthumus Meyjes, team lead distribution

Deelsessies

  • Ondermijning; demonstratie van de eerst werkbare versie van de Datavoorziening Onregelmatigheden Op de Kaart (DOOK)
  • Sociaal domein; presentaties van datalab-projecten over kwetsbaarheid inwoners (gemeente Oosterhout), beschermd wonen (gemeente Amersfoort) en jeugdzorg
  • Sociale (economische) impact Covid; presentatie commissie Depla, Sociale impact corona dashboard, checklist effectieve herstelaanpak, CBS-project ‘nieuwe kwetsbaren’ en monitor brede welvaart
  • De kosten en kansen van ICT: ervaringen uit de praktijk door Erik Verhagen (CIO Haarlemmermeer) en Mark van Tilburg (CIO Helmond) en presentaties door Mark Huijben (Managementadviseur Vensters voor Bedrijfsvoering) & Jeroen Wismans (Adviseur dataprojecten VNG Realisatie) van Vensters voor Bedrijfsvoering.
  • Panel met gemeenten over data en de energietransitie; hoe ver zijn gemeente met de energietransitie? Hoe zetten gemeenten data in en welke databehoeften hebben zij?

Het programmaboekje ontvangt u na aanmelding.

Aanmelden kan via het aanmeldformulier. Wilt u invullen in welke sessies u geïnteresseerd bent? U ontvangt enkele dagen voor aanvang het definitieve programma met de verschillende vergaderlinken.

Verhinderd? Kennisnetwerkdata.pleio.nl helpt u verder

Een deel van de sessies wordt opgenomen. Na de meetup kunt u de opnames en de powerpoints terugvinden op de pleio-site van het kennisnetwerk. U dient zich voor deze site te registeren.

Neem gerust een kijkje in het archief of stel een vraag aan collega-gemeenten in de Q&A.

Overige vragen? Mail naar kennisnetwerkdata@vng.nl.