Meetup Ondermijning

Meetup Ondermijning

Ondermijnende criminaliteit is een grote uitdaging voor gemeenten, politie en andere overheden en staat hoog op de agenda. In verschillende gemeenten wordt de aanpak van drugscriminaliteit, mensenhandel en vastgoedfraude geïntensiveerd. Om ondermijning effectief te kunnen bestrijden, zijn ook de integriteit en weerbaarheid van gemeentelijke organisaties belangrijk. Ondermijning aanpakken kunnen we als gemeenten niet alleen.

Wat zijn de verschillende landelijke en lokale initiatieven op ondermijning waar we van kunnen leren of bij aan kunnen sluiten? Hoe pakken gemeenten ondermijning aan? Welke rol speelt data daarin of hoe kan data bijdragen? Wat is er juridisch mogelijk? Tijdens de Meetup Ondermijning geven we antwoord op deze vragen en meer.

Programmaonderdelen

  • Inleiding en schets VNG-initiatieven op ondermijning, door Paul Suijkerbuijk (VNG Realisatie)
  • Veiligheidsinformatieknooppunt (VIK) door Esther Voeten (RIEC) en Sanne Schroder (gemeente Breda)
  • City deal ‘Zicht op ondermijning’ door Toine Dam (ministerie van BZK)
  • Praktijkvoorbeelden aanpak ondermijning van gemeenten
  • Update modelprotocol Ondermijning, Aanjaagteam Ondermijning

Aanmelden

De meetup richt zich primair op hen die direct betrokken zijn bij het ondermijningsvraagstuk.

Deze meetup heeft het maximum aantal deelnemers bereikt. Als u op de reservelijst wilt worden opgenomen kunt u ons een mail sturen.