Meetup ethische commissies

Gemeenten maken vaker slimmer gebruik van data en nieuwe technologieën bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Maar moeten gemeenten alle data en digitale mogelijkheden wel wíllen benutten?

Steeds meer gemeenten zetten een commissie in die advies geeft over de ethische en maatschappelijke aspecten van digitaliseringsprojecten. Wat vinden gemeenten maatschappelijk aanvaardbaar? Hoe wordt de menselijke maat meegewogen? Wat is moreel en ethisch acceptabel? Commissies helpen gemeenten bij het beantwoorden van deze vragen. De aanleiding, aanpak en inrichting van een dergelijke commissie verschilt per gemeente. Deze kunnen intern of extern belegd zijn, alleen burgers bevatten of juist enkel ambtenaren en raadsleden. 

In deze meetup tonen we praktijkvoorbeelden uit Enschede, Hilversum en de Helmondse wijk Brainport Smart District. We trappen af met een inleiding van Professor Peter-Paul Verbeek over dit fenomeen en de aanpak van begeleidingsethiek. U kunt zich hier aanmelden.

Programma

Professor Philip Brey deed onderzoek naar ethische commissies en deelt zijn opbrengsten met ons tijdens deze meetup van het Kennisnetwerk Data & Smart Society. Ook standaardisatie-organisatie NEN is aanwezig: zij gaat op hoofdlijnen in op hoe (internationale) bedrijven en grote overheidsorganisaties hun ethische commissies hebben ingericht.

Sprekers

  • Prof. dr. Peter-Paul Verbeek, Voorzitter Ethische commissie Enschede, hoogleraar Filosofie van Mens en Techniek, Universiteit Twente
  • Prof. dr. Philip Brey, hoogleraar Filosofie en Ethiek van Technologie, Universiteit Twente
  • Dr. Ben Kokkeler, voorzitter Ethisch team, en Carlien Roodink, projectmanager Data governance, Brainport Smart District
  • Peter Kok, voorzitter Stadspanel Hilversum
  • Angela Rijnhart, secretaris Ethische commissie Enschede
  • Thamar Zijlstra, Consultant NEN