Meetup datagedreven gemeenten

Meetup datagedreven gemeenten

Tijdens deze meetup bieden we twee perspectieven op datagedreven gemeenten. Hoe kunnen gemeenten datagedreven werken organiseren? En hoe beïnvloeden de ontwikkelingen van data uit de stad en de organisatie van de gemeente elkaar?

Datagedreven organiseren

Op de meetup van 13 februari hielden enkele voorlopende gemeenten presentaties over hun aanpak van datagedreven werken. Volgend op deze meetup zijn elf gemeenten in een traject met elkaar aan de slag gegaan om te ondervinden welke mindset en veranderprocessen er nodig zijn om datagedreven te kunnen werken binnen hun gemeente. De deelnemers delen graag hun learning history op de meetup van 26 juni.

Handreiking regie op ‘data uit de stad’

Naast dat we kijken hoe de transitiekracht van gemeenten kan worden versterkt, kijken we ook hoe gemeenten regie kunnen voeren op ‘data uit de stad’. In samenwerking met de Stichting Stedenlink is er een onderzoek uitgevoerd naar gemeentelijke praktijkcases en zijn verschillende handelingsperspectieven geïnventariseerd. Hoe kunnen de interne gemeentelijke organisatie en het stedelijke data ecosysteem onderling worden versterkt en verenigd? Enkele gemeenten delen hoe zij effectief hun informatiemanagement, governance en ICT hebben ingericht om veilig en efficiënt data uit de stad te kunnen delen én gebruiken.

Voorlopige programmaonderdelen

  • Learning history deelnemers ontwikkeltraject Datagedreven organiseren
  • Reflectie door Martiene Branderhorst (Gemeentesecretaris, gemeente Gouda), Jos Maessen (Programmamanager Datagedreven werken, gemeente Rotterdam) en Kees Breed (VNG)
  • Presentatie Handreiking ‘Regie op data uit de stad’ door onderzoeksbureau Dialogic. 
  • Handelingsperspectieven voor (her)gebruik data uit de stad
  • Voorbeeldcases gemeentelijke dataplatforms

Aanmelden

Indien u werkzaam bent bij een gemeente kunt u zich via het formulier aanmelden.