Meetup Datagedreven gemeente

Gebruik van data in bestuur, beleid en uitvoering is niet nieuw. Wél nieuw zijn de explosie van de hoeveelheid beschikbare data, de nieuwe analysemogelijkheden en de toepassingen van data op alle domeinen. Dit roept vraagstukken op voor de gemeentelijke praktijk en organisatie. Diverse gemeenten hebben al vergaande kennis en ervaring met data. VNG Realisatie organiseert daarom sinds 2017 interactieve kennissessies - de zogenoemde meetups - rondom het thema ‘Datagedreven Gemeente’.

Tijdens deze sessies worden de opgedane kennis en ervaringen gedeeld en wordt over deze vraagstukken van gedachten gewisseld. Meer informatie vindt u op onze pagina’s over de Meetups Datagedreven Gemeente.

De meetups vinden ’s middags plaats in Utrecht. Als u de uitnodigingen wilt ontvangen, kunt u zich inschrijven voor de mailinglijst. Het liefst geven we samen met gemeenten invulling aan de meetups. Heeft u tips, opmerkingen of suggesties voor meetup-onderwerpen of wilt u zelf spreken? Laat u dat dan weten door een mail te sturen naar projectleider Fatiha Alitou.