Meetup Datagedreven Gemeente

Meetup Datagedreven Gemeente

Gebruik van data in bestuur, beleid en uitvoering is niet nieuw. Wat wél nieuw is, is de explosie van hoeveelheid, nieuwe analysemogelijkheden en toepassingen van data op alle domeinen. Dit roept vraagstukken op voor de gemeentelijke praktijk en organisatie. Diverse gemeenten hebben al vergaande kennis en ervaring met data. VNG Realisatie organiseert daarom interactieve kennissessies (meetups) rondom het thema ‘Datagedreven Gemeente’.

Op 15 mei is de volgende Meetup met het thema: Data & Energietransitie. U kunt zich niet meer aanmelden voor deze sessie. De volgende meetup is 26 juni.

Tijdens deze meetup zoomen we na een inleiding over de energietransitie in op de rol die data kan spelen.

Programma

Na een inleiding over de energietransitie zoomen we met de volgende sessies in op de rol die data kan spelen:

  • Dr. Christine Boomsma, psycholoog verbonden aan Universiteit Leiden, over energietransitie en gedragsverandering. Zij doet onderzoek naar percepties en acceptatie van nieuwe technologieën, zoals nieuwe energie en CO2-opslag. Welke perceptie hebben burgers van klimaatvraagstukken? Hoe kun je de participatie bevorderen en gedragsverandering aanmoedigen? 
  • Pitches van verschillende publieke en private initiatieven, die interessant kunnen zijn voor uw gemeente; 
  • Presentatie van Paul Suijkerbuijk (VNG Realisatie) over de datasets die ten grondslag liggen aan bestaande oplossingen. Welke datasets kunnen gemeenten gezamenlijk en gestandaardiseerd ontsluiten om bij te dragen aan de energietransitie?;
  • Hackathon BZK: het Ministerie van Binnenlandse Zaken organiseert op 14 juni een hackathon over de energietransitie. Rien Bout (Ministerie van BZK) vertelt hier meer over. Welke ideeën kunnen we de hackers nog meegeven?;
  • Aan de hand van een aantal voorbeelden van initiatieven ontdekken we zelf welke data relevant kan zijn voor de energietransitie;
  • Zelf aan de slag met data en energietransitie. Met de energietransitiedata uit onder meer gemeentelijk dataplatform Waarstaatjegemeente bedenken we creatieve oplossingen voor de energietransitie.
  • Kennisnetwerk Data en Smart Society

Kennisnetwerk Data en Smart Society

Wilt u geen activiteiten missen op het gebied van data innovaties en smart society? Vul dan het "houd mij op de hoogte formulier" in.

Daarnaast kunt u lid te worden van de Pleio van het kennisnetwerk. Hier treft u onder andere verslagen en PowerPoint aan van de verschillende meetups die afgelopen jaar georganiseerd zijn.