Masterclass Verwerving Omgevingswetsoftware

Masterclass Verwerving Omgevingswetsoftware

In de eendaagse Masterclass ‘Verwerving omgevingswetsoftware door gemeenten’ ondersteunt de VNG gemeenten in het zetten van de stappen om DSO-G op orde te krijgen. Door haar ambitie te formuleren, de vraag scherp te krijgen, te toetsen of hier (voldoende) aanbod voor is, de juiste stappen te zetten en te komen tot een plan van aanpak en uitvoering. De vragen ‘waarom’, ‘wat’ en ‘hoe’ ten aanzien van het verwerven van de omgevingswetsoftware staan centraal.

De VNG heeft specificaties en tools ontwikkeld die helpen bij de vraag formuleren en heeft kennis verzameld over het aanbod in de markt en over het verwervingsvraagstuk. Deze kennis en het instrumentarium is en komt via diverse kanalen beschikbaar voor gemeenten en vormt ook de basis van deze Masterclass.


Voor wie?

Deze Masterclass is voor medewerkers van gemeenten die verantwoordelijk zijn voor de aanschaf van Omgevingswetsoftware. Dit kunnen zijn: projectleiders DSO, projectleiders Omgevingswet, beleidsmedewerkers, inkopers of managers I&A. Wij willen gemeenten van harte uitnodigen om zowel de inkoopverantwoordelijke als degene van informatievoorziening of uit de ‘business’ deze Masterclass te laten volgen.

Per Masterclass hanteert VNG een maximum van ca. 20 deelnemers.


Leerdoelen

Na afloop van deze masterclass heeft u inzicht en kennis in:

  • de relatie tussen Omgevingswet en DSO;
  • welke softwarecomponenten nodig zijn voor de invoering van de Omgevingswet en aan welke ‘requirements’ deze moet voldoen;
  • welke keuzes een gemeente kan maken (wat is wettelijk verplicht, ambitieniveau);
  • hoe u de verwerving van deze software vormgeeft (wel of niet aanbesteden, etc.);
  • het instrumentarium van de VNG en hoe deze te gebruiken. Zie ook de VNG-website.