Werkdomein

Klantreis werkdomein

We nodigen u uit voor de sessies in het kader van het service blueprint-traject in het werkdomein. De service blueprint-methodiek is een gestructureerde manier om de klantreis vanuit de statushouder in kaart te brengen. Het doel is om inzichtelijk te maken wat voor de statushouder de ideale reis is in de dienstverlening zodat hij of zij zo goed mogelijk geholpen kan worden. Samen met gemeenten en ketenpartners gaan we graag met u hierover in gesprek!

Voor de klantreissessies nodigen we mensen uit die direct contact hebben met werkzoekenden, zoals: vrijwilligers, ervaringsdeskundigen, coaches en begeleiders.

Wat is de service blueprint-methodiek nu precies? In dit filmpje wordt het duidelijk uitgelegd.

Hieronder staat het schema waarin u kunt zien welke onderwerpen op welke datum besproken worden. Wij nodigen u dan ook uit om bij de sessies aanwezig te zijn waar u het meeste kunt bijdragen.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u ons bereiken op onno.mahler@vng.nl.

Overzicht van klantreis-sessies in het werkdomein

 

Overzicht van klantreis-sessies in het werkdomein
Datum Klantreis/review
7 september 1. Hasam wil hulp omgaan met zijn PTSS
2. Klantmanager Jessica ondersteunt Jurgen om te kijken wat nodig is om maatschappelijk fit te worden
14 september 3. Ronald krijgt een opleiding aangeboden om zich te certificeren als heftruckchauffeur
4. Fardau ontdekt via een werkervaringsplaats dat de werkzoekende niet goed functioneert binnen haar bedrijf
21 september 5. Halima en haar nieuwe werkgever maken afspraken rondom haar parttime baan
6. Klantmanager werk Jessica wordt ondersteund in het goed verzorgen van o.a. nazorgtrajecten
23 september Reviewsessie: Klantreis 1,2,3
5 oktober 7. Restauranteigenaar Enes wil weten of er regelingen zijn die hem kunnen helpen zijn personeel te behouden
8. HR-adviseur Monique stelt een traject voor om financiële problemen van Ellis aan te pakken
7 oktober Reviewsessie: Klantreis 4,5,6
12 oktober 9. Klantmanager werk Jessica beslist samen met Henk dat hij er baat bij zou kunnen hebben bij het trainen/ontwikkelen van werknemers-, sollicitatie- en presentatievaardigheden
10. Ellis is binnenkort boventallig, ze wordt via een VWNW-traject naar een nieuwe baan begeleid
19 oktober 11. Jurgen heeft extra opleiding nodig. Hij verkent met zijn werkzoekendenbegeleider mogelijkheden
12. De werkervaringsplaats van Jurgen (vervolg) heeft niet tot een duurzame samenwerking geleid; er wordt een heroriëntatie gestart
21 oktober Reviewsessie: Klantreis 7,8,9
26 oktober Reviewsessie: Klantreis 10,11,12

In november zijn er nog 3 klantreizen en een reviewsessie voor 'blinde vlekken'.