Inburgering

Klantreis inburgering

We nodigen u uit voor de sessies in het kader van het service blueprint-traject in het inburgeringsdomein. De service blueprint-methodiek is een gestructureerde manier om de klantreis vanuit de statushouder in kaart te brengen. Het doel is om inzichtelijk te maken wat voor de statushouder de ideale reis is in de dienstverlening zodat hij of zij zo goed mogelijk geholpen kan worden. Samen met gemeenten en ketenpartners gaan we graag met u hierover in gesprek!

Voor de klantreissessies nodigen we mensen uit die direct contact hebben met werkzoekenden, zoals: vrijwilligers, ervaringsdeskundigen, coaches en begeleiders.

Wat is de service blueprint-methodiek nu precies? In dit filmpje wordt het duidelijk uitgelegd.

Hieronder staat het schema waarin u kunt zien welke onderwerpen op welke datum besproken worden. Wij nodigen u dan ook uit om bij de sessies aanwezig te zijn waar u het meeste kunt bijdragen.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u ons bereiken op onno.mahler@vng.nl.