Smart Society

Kick off Werkgroep Principes voor de digitale stad

Op vrijdag 15 februari vindt de kick off bijeenkomst Principes voor de digitale stad plaats in Utrecht. Deze bijeenkomst vindt plaats om de principes voor de digitale stad te herijken, verder te concretiseren en uit te werken in een set praktische richtlijnen voor gemeenten. 

Werkgroep

Hiervoor is een werkgroep samengesteld, van met name gemeenten, maar er hebben zich ook onderwijsinstellingen en medeoverheden gemeld. Het is nog mogelijk om u aan te melden voor deze werkgroep. Indien er van uw organisatie reeds één of meerdere aanmeldingen zijn, nemen we contact op om de afvaardiging te bespreken.

Achtergrond

In mei 2018 stuurde de Commissie Informatiesamenleving een ledenbrief naar alle gemeenten over de principes voor de digitale stad. Hierin wordt beschreven hoe de digitalisering van onze samenleving gepaard gaat met soms lastige technische, sociale, juridische en ethische vraagstukken. Om gemeenten houvast te bieden in de ontwikkeling van dataverzameling in de openbare ruimte, zijn er in de brief vier principes voor de digitale stad terug te vinden, die oorspronkelijk door de gemeenten Eindhoven en Amsterdam zijn ontwikkeld. Eén van de doelen van deze werkgroep is om een nieuwe set aan principes voor te leggen aan alle gemeenten op een ALV.

Voorlopig programma

• Korte inhoudelijke toelichting op de principes
• Toelichting op het traject
• Afstemming op het proces en een aantal inhoudelijke voorstellen

Praktische informatie

  • Datum: vrijdag 15 februari
  • Tijd: 11:00 – 13:00 uur, aansluitend lunch tot 14.00 uur
  • Locatie: Seats2Meet Utrecht CS, Moreelsepark 65, Utrecht

U kunt zich aanmelden voor de werkgroep via het aanmeldformulier.  

Wij kijken uit naar uw aanwezigheid op 15 februari!