Webinar

Kick-off Uitwisselingsmechanisme (UM) in het werkdomein

Kick-off en klankbordsessies over Uitwisselingsmechanisme in het werkdomein. Het UM biedt een aansluiting op de infrastructuur van VUM voor gemeenten die niet rechtstreeks kunnen aansluiten. Achtergrondinformatie over UM en VUM vindt u onderaan.

Programma kick-off

De kick-off is de start van een reeks online klankbordsessies. Het doel van de klankbordsessies is om input van gemeenten op te halen voor de ontwikkeling en implementatie van UM in het werkdomein.

Tijdens de kick-off wordt een algemene uitleg gegeven over UM binnen het werkdomein. Ook wordt de invulling van de online klankbordsessies besproken. Na afloop van de kick-off kunt u aangeven of u (of een collega) wilt deelnemen aan de klankbordsessies. Participatie is vrijwillig en u (of uw collega) kunt per relevant thema aanschuiven, waardoor u niet bij elke sessie aanwezig hoeft te zijn.

Voor wie?

De kick-off is bedoeld voor medewerkers in het werkdomein bij een gemeente of WSP. Of u nu werkt als klantmanager, teamleider, of ICT-specialist, UM kan op verschillende manieren impact hebben op uw werk.

Vervolg: klankbordsessies

De klankbordsessies volgen na de kick-off, gericht op specifieke onderwerpen. Met de input die we ophalen in de klankbordsessies gaat VNG verder bouwen aan UM. Wij willen van u weten wat u nodig heeft om uw dienstverlening te verbeteren door het uitwisselen van gegevens. Welke gegevens, systemen, afsprakensets, processen en technieken zijn hiervoor belangrijk? Daarnaast heeft de klankbordgroep als doel om gemeenten te informeren over de programma's UM en VUM, en draagvlak te creëren voor de implementatie. De volgende thema's komen in ieder geval aan bod:

  • Impact op de dienstverlening
  • Technische aansluiting op VUM en/of UM
  • Pilottraject voor UM
  • Implementatiestrategie UM

Na de kick-off op 14 oktober zal tweewekelijks op donderdag een klankbordsessie volgen. U kunt de volgende data dus alvast in uw agenda noteren: 28 oktober, 11 november, 25 november en 9 december en een fysieke afsluiting op 16 december.

Achtergrondinformatie UM en VUM

SZW, UWV en VNG werken samen in het programma het Verbeteren Uitwisselen Matchingsgevens (VUM) om arbeidsmarktdienstverlening te verbeteren.  Het programma VUM ontwerpt gegevenssets voor vacatures en profielen van werkzoekenden, die gemeenten kunnen gebruiken om uniforme gegevens uit te wisselen met ketenpartners. Ook ontwikkelt VUM een infrastructuur voor het uitwisselen van deze gegevens. Ketenpartners kunnen met hun eigen systemen aansluiten op deze infrastructuur. Omdat veel gemeenten nog niet kunnen aansluiten via deze techniek, is een tussenoplossing nodig voor de aansluiting op VUM. Het programma Uitwisselingsmechanisme (UM) ontwikkelt deze oplossing.

UM is een technische infrastructuur die elektronische gegevensuitwisseling mogelijk maakt. Gemeenten kunnen via UM gegevens uitwisselen met elkaar via landelijke stelsels en voorzieningen zoals VUM. De technische infrastructuur maakt gebruik van bestaande en nog te ontwikkelen afspraken, richtlijnen, standaarden, conventies en voorzieningen.

UM maakt gegevensuitwisseling mogelijk met behoud van uw eigen systemen. Het kan gezien worden als een ‘stekkerdoos’ waar gemeenten gemakkelijk op aansluiten. U kunt zo gebruikmaken van landelijke voorzieningen, zonder dat uw gemeente hiervoor een bepaald niveau van gegevensvolwassenheid nodig heeft.