Webinar

Kick-off Omnichannel community

Burgers en ondernemers hebben vaak contact met de overheid en doen dit via meer kanalen. Denk aan vragen of het raadplegen van informatie via een mobiele app, online formulieren, MijnOmgeving, ID-contact, videobellen, een persoonlijk gesprek aan de balie, lokale burgerparticipatievormen en meer. Bij een omnichannel-aanpak richt een organisatie zich niet langer op het managen van de verschillende kanalen afzonderlijk, maar verschuift het accent naar het samenspel van alle kanalen. Door deze kanalen bij elkaar te brengen, slimmer in te richten en goed op elkaar af te stemmen, realiseer je klantinteracties die naadloos op elkaar aansluiten, inclusiviteit bevorderen en toekomstbestendig zijn.

Samenwerking met VNG Realisatie

In 2020 en 2021 is de VNG handreiking omnichannel-aanpak gepubliceerd. Hierin staan de bouwstenen van de omnichannel-aanpak beschreven die overheidsorganisaties kunnen inzetten om de interactie met burgers en ondernemers te verbeteren. De handreiking is ontwikkeld in samenwerking met de werkgroep omnichannel. De werkgroep bestaat uit gemeenten, uitvoeringsorganisaties, gebruikers- en belangenorganisaties. De omnichannel-strategie leeft steeds meer bij gemeenten en uitvoeringsorganisaties. Gebruiker Centraal en VNG Realisatie slaan de handen in één voor het inrichten van een community Omnichannel om te groeien naar één overheidsdienstverlening. 

Community 

Samen met professionals van publieke organisaties gaan we aan de slag om:

  • Gezamenlijk te sparren over de uitdagingen en kansen ter versterking van de klantinteractie tussen overheid en burgers
  • Kennis te delen over de aanpak en de waarde van de bouwstenen 
  • In gesprek met experts uit het veld en ervaringen uit te wisselen

Benieuwd naar de kenniscommunity? Kom dan naar onze kick off!

Op dinsdag 1 februari om 10.00 uur vindt de online kick-off plaats. Wij hebben wel ideeën bij wat we met deze community willen, maar we horen dat ook graag van u. Waar heeft u vragen over? Welke thema’s vindt u belangrijk? Meld u snel aan (hieronder) en praat mee.

Een dag voorafgaand aan de bijeenkomst ontvangt u een e-mail met de link voor de bijeenkomst.

Links

Ook interessant: het Optimaal Digitaal spel met de speelset Omnichannel

Heeft u het Optimaal Digitaal spel al gespeeld? De speelset Omnichannel is uw aandacht waard.

Vragen?

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de programmamanager omnichannel Zakia Boucetta.