Kennisnetwerk Data & Smart Society meetup: Van interbestuurlijke datastrategie naar de praktijk

Kennisnetwerk Data & Smart Society meetup: Van interbestuurlijke datastrategie naar de praktijk

Het Kennisnetwerk Data & Smart Society nodigt u van harte uit voor de meetup ‘Van interbestuurlijke datastrategie naar de praktijk’ op donderdag 28 oktober. De meetup wordt gehouden in ‘s Hertogenbosch of is online te volgen.

Centraal staat: wat is datagedreven werken en hoe pakken gemeenten dit aan? Al jaren zijn verschillende gemeenten (individueel) aan het experimenteren. Steeds meer gemeenten leggen hun visie op datagedreven werken vast in een datastrategie. Waaruit bestaan deze strategieën en hoe ambitieus zijn de geformuleerde visies en doelen? 

Volgens de interbestuurlijke datastrategie -waaraan wordt gewerkt-, kunnen we met bepaalde acties het potentieel van data voor maatschappelijke opgaven beter benutten. Toch zien we dat met de huidige randvoorwaarden overheden blijven hangen in experimenten en dubbel leergeld betalen.

Tijdens deze meetup delen we graag de ambities van de overheid om data optimaal en verantwoord te benutten binnen de domeinen. Ook gaat het over de benodigde invulling van systeemfuncties. Het zijn stevige ambities; hoe kunnen we dit concreet maken? De VNG heeft een stap gemaakt in de doorvertaling naar de praktijk, die we graag samen met gemeenten bespreken en toetsen. Wat nemen gemeenten nu op in hun datastrategie en waarmee zijn zij het beste gediend? Wat kunnen we het beste in gezamenlijkheid oppakken?

Programma

 • 13.00-13.30 uur Inloop met broodje
 • 13.30-13.35 uur Welkom door Fatiha Alitou, Kennisnetwerk Data & Smart Society, VNG Realisatie
 • 13.35- 13.50 uur Ambities voor een interbestuurlijke datastrategie door Tim Faber, projectleider Data & A.I, Ministerie van BZK
 • 13.50- 14.00 uur VNG ambities datagedreven werken door Berend Alberts- de Gier, sr. beleidsmedewerker Data en Publieke waarden, VNG
 • 14.00-14.15 uur Datastrategie gemeente Stichtse Vecht door Nadja Wiss, sr. Adviseur en coördinator Datagestuurd werken
 • 14.15-14.30 uur Datavisie Noord-Brabant door Marcel Thaens, CIO Noord-Brabant
 • 14.30-15.00 uur Discussie en afsluiting

Aanmelden

Wij nodigen u uit om fysiek deel te nemen aan deze meetup. U kunt zich ook opgeven voor de livestream.

Praktische informatie

 • Donderdag 28 oktober
 • Grasso, Parallelweg 27, 5223 AL ’s-Hertogenbosch 
 • 13.00 uur (inloop) - 15.00 uur
 • 16.00 - 17.00 uur Digital Twin*
 • 17.00 uur borrel

NL Data week*

Deze meetup vindt plaats tijdens de Data Week NL in Den Bosch. U bent na aanmelding ook welkom om op locatie de overige sessies bij te wonen. Wij raden aan de sessie te volgen over de Digital Twin die na deze meetup plaatsvindt. Zie hier het volledige dagprogramma van donderdag.  

Kennisnetwerkdata.pleio.nl

Na de meetup vindt u de opname en bijbehorende presentaties terug in het archief op de Pleio-site van het kennisnetwerk Data & Smart Society. Voor de pleio-site moet u zich wel eerst laten registeren. Op de website vindt u ook de opnames en presentaties van voorgaande Meetups en heeft u de mogelijkheid om vragen te stellen aan collega gemeenten in de Q&A. Heeft u een andere vraag of suggestie? Stuur dan een e-mail naar kennisnetwerkdata@vng.nl