Dienstverlening

KCC congres: Klantcontact? Dienstverlening, communicatie en participatie!

Overheidsorganisaties zijn volop bezig met het op orde brengen van klantcontact. We zien een ontwikkeling richting pro-actief klantcontact, het aanbrengen van meer sturing en datagedreven werken. De samenwerking of zelfs integratie met de afdelingen dienstverlening, communicatie en participatie is daarbij onontbeerlijk. Initiatieven rondom burgerparticipatie en ‘van buiten naar binnen’ werken worden steeds meer gesteund. Hoe geven we handen en voeten aan deze veranderingen? Wat doen we om de klantervaring te verbeteren? Hoe laten we afdelingen samenwerken of integreren? Welke keuzes maken we in het doorontwikkelen van het KCC en e-dienstverlening?

Het KCC Congres op 11 oktober biedt perspectief op klantcontact en brengt diverse disciplines samen: enerzijds door het brengen van inspirerende visies, anderzijds door het delen van uitdagingen, praktijkervaringen en oplossingen.

Als VNG-lid kunt u dit congres met €50 korting bezoeken. Gebruik daarvoor kortingscode SKCCK5014 bij de aanmelding.