Datagedreven gemeente

Join up VNG smart society

In 2018 organiseert het VNG Kennisnetwerk Smart Society een aantal Join Ups over Smart Society. Tijdens de eerste Join Up op 17 april bespreken we de stand van de Smart City-beweging in Nederland: welke gemeenten doen wat? En welke andere organisaties zijn actief? Ook bespreken we waar we naar toe willen en of het VNG Kennisnetwerk Smart Society daar een rol in kan spelen.

Achtergrond

De reeks Join Ups komt voort uit de Meet up Datagedreven Gemeenten Smart City in 2017 en wordt ingezet om gezamenlijk thema’s en behoeften te bepalen en wat er voor nodig is om ontwikkelingen bij gemeenten verder te helpen. Daarbij kunnen bijvoorbeeld ook onderwijsinstellingen, medeoverheden en (eventueel) bedrijven worden betrokken. Ook worden bestaande werkgroepen en initiatieven van andere organisaties aangehaakt bij het VNG Kennisnetwerk.

Meer weten over het Kennisnetwerk Smart Society of aanmelden kan via aantink.yeh@vng.nl.