Online dienstverlening

Inspiratiebijeenkomst ‘Kanaalstrategie voor passende dienstverlening’

Wat betekent kanaalstrategie voor passende dienstverlening? Wat kunnen wij leren van de commerciële bedrijven die hiermee al jaren werken zodat de klanten en het bedrijf tevreden zijn. Wat kunnen de gemeenten hiermee? Moeten gemeenten hier iets mee? Kunnen wij hiermee de klanten nog beter bereiken en bedienen. Wordt onze dienstverlening daarmee beter bereikbaar? En is de gemeente hiermee dan toegankelijk voor iedereen zodat aan de wettelijke eisen wordt voldaan? Hoe gaan we kanaalstrategie invoeren binnen de organisatie en wat betekent dit voor de interne organisatie?

Hoe doen commerciële bedrijven dat?

Tijdens deze inspiratiebijeenkomst wordt op deze vragen antwoord gegeven. ANWB, PostNL, UWV, Carglass, Rotterdam en Tilburg nemen ons mee in hun wereld van kanaalstrategie en passende dienstverlening. Zij vertellen hoe zij het hebben aangepakt en wat voor deze bedrijven de voordelen zijn. Natuurlijk vertellen ze ook wat de valkuilen zijn en waar we als gemeenten op moeten letten. Gemeenten Rotterdam en Tilburg hebben al een eerste stap gezet naar kanaalstrategie voor een passende dienstverlening en delen hun ervaring met ons.

Doel van de bijeenkomst

We willen samen met u komen tot een algemeen stappenplan om een kanaalstrategie in te voeren binnen gemeenten. Dit stappenplan werken we tijdens latere werksessies verder uit. Verder willen wij natuurlijk ook weten wat er bij uw gemeente speelt. Er is ruim gelegenheid om uw ervaringen, suggesties en ideeën in te brengen. Tijdens de presentaties heeft u de mogelijkheid om met de sprekers in gesprek te gaan.

Programma en sprekers

De inspiratiebijeenkomst wordt begeleid door Jan Fraanje, Vereniging Directeuren Publieksdiensten. Het programma bestaat uit inspirerende onderwerpen en sprekers:

  • Maurits de Jonge, Carglass
  • Laila Na'lawi en Peter van Schaick, gemeente Rotterdam 
  • Jesse Leemput en David de Graaf, gemeente Tilburg
  • Mark Dillerop, UWV
  • Kees Klink, PostNL 
  • Robert Mende, ANWB

Tijdens de bijeenkomst is er ook een paneldiscussie onder leiding van Joost Groenestein, Topkring Dienstverlening. Het panel bestaat uit: Wolfgang Ebbers (Universiteit Twente), Jan Kouijzer (DUO), Marc Volleman (gemeente Vlissingen), Dr. Lidwien van de Wijngaert (Radboud Universiteit), Annabelle Wagemans (gemeente Oss) en Jose Dominguez (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties).

Komt u ook?

Deze bijeenkomst is volledig bezet. U kunt nog wel meekijken via het Webinar. Laten we samenwerken aan een stappenplan om te komen tot passende dienstverlening.