GGI-Veilig

Informatiesessie aanbesteding GGI-Veilig Oss

In juni en juli organiseren gemeenten in samenwerking met VNG Realisatie informatiesessies over de aanbesteding GGI-Veilig. Op 18 juli vind de sessie plaats in Nijmegen.

Tijdens deze sessie worden gemeenten geïnformeerd over de collectieve aanbesteding van producten en diensten GGI-Veilig. Gemeenten die deelnemen machtigen VNG om de aanbesteding mede namens hen uit te voeren en raamovereenkomsten te sluiten.

Samen met een gemeentelijk lid van de expertgroep GGI-Veilig nemen wij u mee in de inhoud van de aan te besteden percelen, de raamovereenkomsten, de aanbestedingsprocedure, de planning en hoe u kunt deelnemen.

Wilt u hier bij zijn, stuur dan een e-mail naar accountmanagers.realisatie@vng.nl