iBestuur

iBestuur Congres (verplaatst van 1 juli)

Het iBestuur Congres 2020 zal door de coronacrisis niet op 1 juli maar op vrijdag 11 september plaatsvinden in Papendal, Arnhem.

 

Nieuw thema: De i-overheid in tijden van crisis

Noodgedwongen maakt de samenleving – en de overheid in het bijzonder – een versnelde digitale transformatie door. Wat zijn de lessons learned van de eerste maanden? Welke technologie, toepassingen en vaardigheden hebben we nodig? Komt er een heuse cultuuromslag en hoe manage je een digitale organisatie? Last but not least: hoe houden we de menselijke maat in het oog? Deze vragen en meer komen aan de orde.

Thema’s als data, AI en ethiek, inclusie, 5G en digitale weerbaarheid stonden al op het programma. Daar zijn nieuwe, dringende onderwerpen bijgekomen door de accelererende digitale transformatie zoals thuiswerken 2.0 en digitaal onderwijs.

Het iBestuur Congres is bedoeld voor bestuurders en beslissers binnen de overheid. Het wordt georganiseerd door iBestuur in samenwerking met VNG en de ministeries van BZK, EZK en JenV.