iBestuur Congres 2021, save-the-date!

iBestuur Congres 2021, save-the-date!

Het iBestuur Congres 2021 wordt opnieuw een online congres met volop mogelijkheden tot interactie en online ontmoeting. Om kennis op te doen: wat doet er toe, wat speelt er, hoe moet ik daar mee aan de slag in mijn organisatie. Het iBestuur Congres is echter ook dé gelegenheid waar bestuurders - publiek en privaat - elkaar ontmoeten en het gesprek aan gaan. Op de congreslocatie wordt voor een groep genodigde bestuurders een volledig corona-proof programma georganiseerd.

Meer informatie kunt u vinden op de website ibestuurcongres.nl