Privacy

IBD Regiobijeenkomst Privacy Venlo

Gedurende deze bijeenkomsten bespreken we met de deelnemers de ontwikkelingen op het gebied van privacy en gegevensbescherming binnen het gemeentelijk domein en verzorgen we twee workshops.

Programma

  • 12:00-13:00 uur: Inloop met lunch
  • 13:00-13:30 uur: Welkom en plenaire opening (ontwikkelingen IBD rondom privacy en gegevensbescherming)
  • 13:30-16:00 uur: Workshops “Integrale dienstverlening” en “Welke maatregelen moet ik nemen bij nieuwe verwerkingen?”

Workshops:

“Integrale dienstverlening”

Hoe zit het bij een meervoudige hulpvraag met de verwerking van persoonsgegevens? Hierover is veel al veel gepubliceerd, maar toch is er nog steeds veel onduidelijkheid. In de workshop gaan we hier nader op in. We doen dit dan aan de hand van de Handreiking Integrale Toeleiding en Dienstverlening.

“Welke maatregelen moet ik nemen bij nieuwe verwerkingen?”

In deze workshop gaan we in op het antwoord op deze vraag vanuit een integraal privacy- en informatiebeveiligingsperspectief. Daarbij geven we een uitleg over de samenhang tussen DEDA, DPIA, BIO, BBN, Baselinetoets, Risico-analyses en Risico-acceptatie en over de ontwikkeling van een integrale IB- en privacytool.

Voor wie?

De IBD-regiobijeenkomsten zijn bedoeld voor alle gemeenten, intergemeentelijke sociale diensten en belastingsamenwerkingen. Specifiek betreft dit degenen die belast zijn met het onderwerp privacy en gegevensbescherming (Functionaris Gegevensbescherming en privacy functionarissen).

Aanmelden als deelnemer?

Wilt u deelnemen aan één van de IBD-regiobijeenkomsten? Dan kunt u zich hiervoor aanmelden