Grip op informatie

Grip op informatie: Wegwijzer Grip op informatie

Wat is er allemaal beschikbaar en waar je gebruik van kan maken?

Eliane Schuurman (Projectmedewerker Data en monitoring bij VNG) geeft een uitleg over de ‘wegwijzer’, waarbij helder wordt over wat er allemaal al beschikbaar is als je als gemeente ‘grip wil krijgen’ op je informatievoorziening.

Marianne Loef (adviseur en specialist in informatiebeheer, archiefrecht en privacywetgeving) geeft een korte toelichting op de handreiking ‘Weten of vergeten? Handreiking voor het toepassen van de Algemene verordening gegevensbescherming in samenhang met de Archiefwet in de dagelijkse praktijk van het informatiebeheer bij de overheid ‘. Wilt u de handreiking alvast doorlezen? Dat kan hier.

Marcel Ras (Domeinmanager Digitaal Erfgoed) duikt in de Duurzaamheidswijzer waarmede (lokale overheids)organisaties handvatten aangedragen krijgen voor het opstellen van beleid voor digitale duurzaamheid.