Grip op informatie

Grip op informatie: Webinar ‘archiefkpi’s‘

Het College van B&W legt (twee)jaarlijks in een verslag verantwoording af aan de gemeenteraad. Hiervoor heeft de VNG een model van Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) ontwikkeld. Deze zijn afgelopen jaar geactualiseerd.

Mathijs Timmermans (archivaris van de gemeenten Dongen, Drimmelen,  Geertruidenberg, Loon op Zand en Oosterhout) en  Arnoud Glaudemans (archiefinspecteur bij Streekarchief Gooi en Vechtstreek)  lichten de KPI”s toe en geven tips over hoe je deze het beste lokaal kan toepassen.