Grip op Informatie

Grip op informatie: Dimpact en informatiebeheer

Dimpact is een coöperatieve vereniging van 38 gemeenten. Dimpact heeft in samenwerking met ca. 30 gemeenten een visie op informatiebeheer opgesteld. De visie is een basisdocument die elke gemeente naar lokale kleuring kan toepassen.

Giovanni Wouters (gemeentesecretaris van Gemert-Bakel) iopent het webinar geeft kort het belang van Dimpact aan.

Jeroen van Oss (adviseur informatiebeheer gemeente Rotterdam) en Annet de Lange  (archivaris bij de gemeente Gemert-Bakel) lichten het visiedocument toe.

Jeroen van Oss vertelt vervolgens over de ontwikkeling rondom het e-depot en Anne Kuzema (beleidsmedewerker DIV bij de gemeente Groningen)  vertelt over de stappen die in het Groningse worden gezet en de aansluiten bij de proeftuin ‘informatiehuishouding op orde’