GGI-Netwerk

GGI-Netwerk regiobijeenkomst Rijswijk

GGI-Netwerk - Regiobijeenkomsten

Gemeenten kunnen nu starten met de implementatie van GGI-Netwerk. Daarom organiseren verschillende gemeenten samen met de accountmanagers van VNG Realisatie regiobijeenkomsten in het land. Gemeenten die zich willen oriënteren op GGI-Netwerk kunnen zich voor deze bijeenkomsten aanmelden. 

Oriëntatie

Tijdens deze bijeenkomsten krijgen gemeenten meer informatie over GGI-Netwerk, hoe de implementatie kan worden voorbereid en wat daarbij komt kijken. Het gaat dus om een oriëntatie op GGI-Netwerk en dient als voorbereiding op de meer technische kick off sessies.

Naast oriëntatie krijgen de deelnemers ook een overzicht van de technische basis en een doorkijkje naar toekomstige ontwikkelingen rondom gemeentelijke infrastructuur. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor functionarissen die zich bezig houden met informatiemanagement en infrastructuur op strategisch en tactisch niveau.

Aanmelden GGI-Netwerk regiobijeenkomsten

Gemeenten kunnen zich voor de regiobijeenkomsten aanmelden met het aanmeldformulier. Exacte locaties en tijden volgen in de komende weken en worden gemaild in de bevestiging.

Vragen

Wij stemmen de bijeenkomsten graag goed af op uw wensen en verwachtingen. Heeft u nu al vragen over de bijeenkomst van GGI-Netwerk, neem dan contact op met uw accountmanager.