Fieldlab Digitale Overheid in Transitie

Fieldlab Digitale Overheid in Transitie

Op 5, 6 en 7 oktober organiseren BZK en VNG het Fieldlab ‘Digitale overheid in Transitie’. Het programma zal online plaatsvinden.

Achtergrond

De wereld is in transitie. Zonder alle zorgen en schade te vergeten, biedt de huidige Coronacrisis ook kansen voor verandering. Op lokaal, nationaal en het Europese speelveld. Zo is digitalisering massaal omarmd om effectief te kunnen blijven werken, worden tal van nieuwe producten en diensten ontwikkeld en vinden besluitvorming en burgerparticipatie vindt nieuwe wegen. Na de focus op de korte termijn ontstaat er nu én focus op de lange termijn én aandacht voor de tussenliggende periode van overgang. Met name technologische ontwikkelingen en digitalisering hebben in no-time een boost gekregen. Andersom, zonder de inzet van digitale oplossingen zou de Coronacrisis een veel groter effect op economie en samenleving hebben.

Enerzijds ontstaan bij digitaal vaardige burgers, bedrijven en instellingen exploderende verwachtingen over snellere (digitale) dienstverlening. Maar er zijn ook groepen burgers die het juist steeds moeilijker hebben om mee te kunnen komen, denk aan laaggeletterden, ouderen en blinden en slechtzienden. Toch is ook de vraag wat deze nieuwe economische crisis doet met de aandacht en middelen voor de digitale overheid.

Samen aan de slag

Het komende fieldlab van 5-7 oktober willen we, als VNG en BZK, samen met jullie met deze probleemstelling aan de slag. Gedurende deze week werken we vanuit Rijk, provincies, gemeenten en uitvoeringsorganisaties samen met wetenschappers, marktpartijen, softwaredevelopers, designers en bestuurders om de digitale overheid te verbeteren.

De centrale vraagstelling daarbij is hoe we alle relevante invalshoeken van de afgelopen periode rondom de ‘Digitale overheid in Transitie’ bij elkaar brengen in een gezamenlijke aanpak en een gezamenlijke ambitie. Waarin we de Europese en Nederlandse agenda bij elkaar brengen.

Denk hierbij aan vragen als ‘Hoe creëren we de juiste randvoorwaarden voor deze versnelde technologische ontwikkeling en digitalisering?’, ‘Hoe waarborgen we juist in deze tijd de aandacht voor publieke waarden als privacy en ethiek?’, ‘Hoe waarborgen we daarbij de (digitale) inclusiviteit?’ (bijvoorbeeld in de vorm van een gemeentelijk Loket voor overheidsbrede dienstverlening) en ‘Hoe houden we de gerealiseerde voortgang en opschaling vast, inclusief het bewustzijn over kansen, knelpunten en risico’s?’

Werken aan één overheid

Bent u vanuit uw organisatie al actief betrokken bij bijvoorbeeld Common Ground, een lopend innovatieprogramma, de Agenda NL DIGIbeter, het debat over publieke waarden en/of heeft u een concreet idee om huidige digitale transitie verder te versnellen, dan nodigen we u van harte uit om deel te nemen aan het Fieldlab ‘Digitale Overheid in Transitie’.

Meer informatie over het programma en aanmelden voor verschillende programma onderdelen van de Fieldlab ‘Digitale Overheid in Transitie’ kan via werkenaaneenoverheid.pleio.nl